Nouzové služby

V závislosti na vytížení našich techniků můžeme nabídnout zámečnické služby zaměřené na nouzové zpřístupnění uzavřených prostor, které z jakýchkoliv důvodů nelze uživatelsky zpřístupnit. Jedná se především o nedostupné klíče v bytě či vozidle, poškozený zamykací systém dveří, ztráta klíčů apod. Tyto služby nejsou v našem případě klasickou havarijní službou ale pouze doplňkovou službou. Technik vyjíždí ihned, pokud je aktuálně nevytížený jinou prací. Jestliže jsou všichni dostupní technici zaneprázdněni, je zákazník obratem informován s možností další volby (zda bude čekat nebo si najde jiné řešení).

Požadavky na nouzové služby jsou přijímány prostřednictvím tel. kontaktu 603 464 855. Tato linka nezajišťuje trvalý ani režimový provoz v předepsaných časech. Důvod je jednoduchý, vzhledem k počtu pracovníků naší firmy si rozhodně nemůžeme dovolit obsluhu na funkci tel. operátora a to ani jako doplňkovou činnost. Tel. linka přerušuje provoz na noční dobu (obvykle mezi 21:30 – 6:00, o víkendu a st. svátcích mezi 21:30 – 8:00). Uvedené časy jsou však orientační a zcela nezávazné.

Zasahující technik může ve vybraných případech kdykoliv v průběhu provádění zásahu nebo před zahájením požadovat po objednavateli, aby hodnověrným způsobem prokázal, že následkem zpřístupnění zajištěného prostoru nedojde k porušení práv třetích osob dle právních předpisů ČR. V takové situaci může technik v krajním případě provedení zakázky odmítnout bez uvedení bližších důvodů.

Následující tabulka upřesňuje, jaké typy zajištěných prostorů jsme schopni zpřístupnit příp. i s omezením a následky:

BYTOVÝ A KOMERČNÍ PROSTOR přivřené dveře zajištěné jednoduchým dovřením k rámu dveří (pokud se nejedná o samozamykací bezpečnostní systém) Ano, obvykle bez ztráty funkčnosti zámkových komponentů (vzhledová poškození nejsou však vyloučena).
zamčené dveře nebo přivřené dveře s bezpečnostním jištěním (samozamykací zámky, speciální blokovací prvky apod.) Ano, většinou je nutné poškodit určitou část zámkového systému, ale většinou s možností následné opravy či výměny.
VOZIDLO dveře otevírané pouze mechanicky nebo s elektrickým centrálním zamykáním bez SAFE * systému Ano, s přihlédnutím na možné drobné oděrky laku v místě otevíraných spojů dveří a rámu dveří.
dveře opatřené SAFE systémem nebo pneumatické * systémy Jen v některých případech. **
TREZOR přenosný Obvykle ano, jestliže se nejedná o vysokou bezpečnostní třídu. V takovém případě je postup stejný jako u stacionárních trezorů.
stacionární (montovaný nebo značně těžký a nepřenosný) Vzhledem k vysoce specifickým mechanizmům jištění neprovádíme a zákazníkovi nabízíme kontakt na specializovanou firmu.
VÝTAH Ne, tuto činnost si všichni dodavatelé výtahů vyhrazují pro vlastní zaměstnance z bezpečnostních důvodů.
* SAFE systém označuje zajištění vozidlových dveří jak z vnější tak i z vnitřní strany, kdy nelze bez použití oprávněného klíče otevřít dveře taháním za interiérové páčky dveří, nefungují také elektrická panelová tlačítka odemykací dveře či na pohon okenních skel. Pneumatický systém centrálního zamykání zajišťuje dveře pneumatickým pohonem pomocí kompresorku a hadičkových rozvodů Pístové systémy ve dveřích blokují dveře obdobně jako v případech SAFE systému.
** Existují určité možnosti, jak obejít SAFE nebo pneumatický systém – dálkový ovladač odložený uvnitř vozidla v přímém dosahu od libovolného okna (nesmí být v kufru či na podlaze mimo přímý dohled), mechanicky otvírané okna nebo speciální otvírací planžety. Jejich použití je však značně vymezené.

Činnosti u nouzových služeb se v mnohém podobají výzkumu černých děr ve vesmíru: nejsou vidět a přestože o jejich existenci nepochybujeme, skoro nic nevíme o jejich vlastnostech. Podobné je to i u zámkových systémů dveří, které jsou skryty v těle dveří. Hodně může technikovi pomoci a v důsledku toho i nakonec snížit dobu práce a celkovou cenu za provedení zásahu, pokud zákazník sdělí všechny důležité informace o mechanizmu dveří, které zná nebo si jich při používání všiml. Jedná se především o tyto informace:

  • Je zámek vícebodový? Jednobodový zámek má zajišťovací prvky (závora či střelka) pouze v blízkosti kliky nebo madla kování do vzdálenosti max. 30cm, žádné jiné vysouvací prvky se na dveřích nenacházejí. Mezi tyto prvky se nepočítají pevné hroty na hraně dveří, kde se nachází závěsy (panty), ty neovlivňují technologii otevírání.
  • Je profil rámu dvojfalcový? Bližší informace viz. obrázek.

  • Je nutné při přibouchnutí dveří pootočit klíčem? Naprostou většinu dveří lze přibouchnout pouhým přitlačením k rámu. Existují však i zámky se střelkou hranatémo tvaru, která znemožňuje přivření dveří např. z průvanu. Ovšem také znemožňuje běžné postupy pro přivřené dveře, i když zákazník se domnívá, že se jedná o stejný účinek.
  • Mám auto se systémem SAFE? U Volkswagen Group značek (Škoda, Audi, Seat a VW) se dají obvykle odlišit tím, že v místě, kde dveře auto mívají výsuvné kolíky, jsou LED kontrolky červené barvy s blikajícím světlem, které indikuje aktivní stav SAFE. U jiných značek bývá systém SAFE buď vynucený (dvojnásobným stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání) nebo se jedná o zakázkovou úpravu. V těchto případech však nelze aktivaci SAFE jednoznačně identifikovat.
  • Mám auto s pneumatickým systémem? Tyto systémy nejčastěji montují výrobci dražších a luxusních značek od různých roků výroby (např. Mercedes nebo BMW).
  • Má zámkový systém nějaké nestandartní úpravy, např dodělané vychytávky znesnadňující vloupání, které nejsou vidět? Tyto vychytávky totiž stejně dobře fungují i na zámečníky, zvlášť když o jejich existenci nemá tušení!