Specifikace vybraných služeb

Upozorňujeme vážené zákazníky na specifické podmínky některých následně uvedených služeb. Doporučujeme Vám, aby jste se s těmito specifikacemi seznámili a díky tomu se mohli snáze rozhodovat, zda a jaký typ služby si u nás objednáte:

  1. Výměny baterií, výměny poškozených obalů a opravy elektroniky dálkového ovládání autoklíčů.
   Při uvedených úkonech je často nezbytné vyjmout napájecí baterii z dálkového ovládání na dobu nezbytnou pro provedení sjednané činnosti. Tím může dojít k dočasné ztrátě synchronizace a ztrátě reakce vozidla na stisknutí tlačítek ovladače. Pro obnovení synchronizace máme k dispozici soubor laicky proveditelných postupů pro jednotlivé značky vozidel a modelové řady z veřejně dostupných zdrojů bez záruky spolehlivosti. Zámečnictví Twardzik garantuje využití veškerých dostupných postupů pro obnovení synchronizace, které má k dispozici v místě provedení zakázky. Pokud se přes veškerou vynaloženou péči nepodaří synchronizaci obnovit, doporučí zákazníkovi obrátit se na autorizovaný servis. Zámečnictví Twardzik garantuje funkčnost dálkového ovládače po dobu sjednané záruční doby. Zákazník je povinen dle Občanského zákoníku zkontrolovat očekávané vlastnosti nového autoklíče tj. mimo jiné i funkčnost zmíněného ovladače a to bez zbytečného prodlení.
  2. Výroba autoklíčů vybavených transpondérem (aktivujícím imobilizér vozidla).
   Zámečnictví Twardzik garantuje funkčnost transpondéru po dobu sjednané záruční doby. Zákazník je povinen dle Občanského zákoníku zkontrolovat očekávané vlastnosti nového autoklíče tj. mimo jiné i aktivaci imobilizéru vozidla transpondérem a to bez zbytečného prodlení. Pokud kdykoliv později dojde ke ztrátě funkce aktivace a při kontrole na speciálním zařízení se ověří nezávadná činnost transpondéru bez ztráty dat, odmítá Zámečnictví Twardzik nést za ztrátu aktivace zodpovědnost. Ztráta funkce aktivace v takových případech nemůže být způsobena vadou dodaných komponentů nebo nevhodným postupem při aktivaci transpondéru autoklíče k imobilizéru vozidla.
  3. Frézování klíčů, opravy a výroba cylindrických vložek zn. FAB
   Během častého používání klíčů v cylindrické vložce – zejména pak ve dveřích s četným provozem např. vchody paneláků – dochází k postupnému obrušování stavítek vložky, u nchž tak dochází k postupné změně jejich délek. Tyto změny jsou výrazně urychlovány použitím několikanásobných kopií klíčů (z originálního klíče se vytvoří kopie, z ní další kopie atd), které jsou proti originálním klíčům již výrazně nepřesné. Uživatelé pak začínají mít velký problém s otáčením klíče ve vložce. Pokud se taková vložka nechá opravit, obvykle se v ní vymění opotřebovaná stavítka za nová, jejichž rozměry odpovídají výrobním specifikacím. Jenže pak takto repasovaná vložky už vůbec nemusí vyhovovat původním klíčům, zejména pak několikanásobným kopiím. Mnohdy je pak nutné vyrobit větší množství nových klíčů pro uživatele, jejichž původní klíče se zasekávají či vůbec nejdou otáčet v repasované vložce. Doporučujeme tedy vždy ponechat alespoň 1 původní originální klíč v záloze, který bude sloužit pouze pro kopírování za účelem výroby náhradních klíčů. Jestliže již dojde k poškození vložky a bude na ni provedena repase, doporučujeme vyzvat všechny uživatele k neprodlenému odzkoušení všech klíčů. Podle výsledku zkoušek se pak mohou nechat na základě přesného kliče vyfrézovat výchozí kopie. Přesným klíčem je buď klíč předložený zákazníkem, pokud jeho rozměry odpovídají výrobním specifikacím nebo se pro repasi vyfrézuje přesný klíč odpovídající specifikaci vložky a ten se poté předá zákazníkovi.