Specifikace vybraných služeb

Upozorňujeme vážené zákazníky na specifické podmínky některých následně uvedených služeb. Doporučujeme Vám, aby jste se s těmito specifikacemi seznámili a díky tomu se mohli snáze rozhodovat, zda a jaký typ služby si u nás objednáte:

  1. Výměny baterií, výměny poškozených obalů a opravy elektroniky dálkového ovládání autoklíčů.
    Při uvedených úkonech je často nezbytné vyjmout napájecí baterii z dálkového ovládání na dobu nezbytnou pro provedení sjednané činnosti. Tím může dojít k dočasné ztrátě synchronizace a ztrátě reakce vozidla na stisknutí tlačítek ovladače. Pro obnovení synchronizace máme k dispozici soubor laicky proveditelných postupů pro jednotlivé značky vozidel a modelové řady z veřejně dostupných zdrojů bez záruky spolehlivosti. Zámečnictví Twardzik garantuje využití veškerých dostupných postupů pro obnovení synchronizace, které má k dispozici v místě provedení zakázky. Pokud se přes veškerou vynaloženou péči nepodaří synchronizaci obnovit, doporučí zákazníkovi obrátit se na autorizovaný servis. Zámečnictví Twardzik garantuje funkčnost dálkového ovládače po dobu sjednané záruční doby. Zákazník je povinen dle Občanského zákoníku zkontrolovat očekávané vlastnosti nového autoklíče tj. mimo jiné i funkčnost zmíněného ovladače a to bez zbytečného prodlení.
  2. Výroba autoklíčů vybavených transpondérem (aktivujícím imobilizér vozidla).
    Zámečnictví Twardzik garantuje funkčnost transpondéru po dobu sjednané záruční doby. Zákazník je povinen dle Občanského zákoníku zkontrolovat očekávané vlastnosti nového autoklíče tj. mimo jiné i aktivaci imobilizéru vozidla transpondérem a to bez zbytečného prodlení. Pokud kdykoliv později dojde ke ztrátě funkce aktivace a při kontrole na speciálním zařízení se ověří nezávadná činnost transpondéru bez ztráty dat, odmítá Zámečnictví Twardzik nést za ztrátu aktivace zodpovědnost. Ztráta funkce aktivace v takových případech nemůže být způsobena vadou dodaných komponentů nebo nevhodným postupem při aktivaci transpondéru autoklíče k imobilizéru vozidla.