Zákaznický systém klíče R1419

Zákaznický profil klíče R1419

Firma Zámečnictví Twardzik vlastní chráněný unikátní profil klíče pod obchodním označením R1419 společnosti FAB – ASSA ABLOY. Profil je patentově a smluvně chráněný, jeho výroba a distribuce je vyhrazena pouze a bezpodmínečně pro naši firmu (platí jak pro klíče tak i pro cylindrické vložky a díly s uvedeným profilem). Díky tomu můžeme zákazníkům nabídnout výrobu vložek a klíčů s garantovanou ochranou proti neoprávněnému kopírování klíčů. Pokud zákazník požaduje zcela nový systém cylindrická vložka + klíč, obdrží k ní také bezpečnostní kartu. Následné kopírování klíčů je bezvýhradně podmíněno předložením této bezpečnostní karty. Předložení účtenky, faktury, demontované původní vložky a jiné způsoby prokazování nejsou akceptovány! Tento přístup garantuje oprávněnému držiteli bezpečnostní karty, že nedojde k výrobě kopií bez jeho vědomí na našich prodejnách. Samozřejmě za předpokladu, že bude důsledně chránit bezpečnostní kartu před zneužitím. Jiní zámečníci nemají možnost si uvedený profil klíče u výrobce obstarat. Systém má bezpečnostní třídu III. Vyrábí se v provedení MOSAZ s možností výběru prostupové spojky nebo hmatníku na jedné straně vložky. Dostupné jsou všechny rozměrové kombinace. Každý nový systém má unikátní vygenerovanou kombinaci, jež prakticky znemožňuje tzv. přibroušení klíče z jiného systému (změna výšek frézování na klíči ze stejného profilu ale z jiného systému). Tento systém je pro své vlastnosti doporučován pro vchody do bytových domů tvořící vstup do společných prostor domu. Každý zájemce o výrobu nového systému je předem upozorněn, že tyto náhradní klíče a vložky lze zakoupit pouze na našich provozovnách v Karviné, proto je neekonomické jejich montáž ve vzdálenějších lokalitách, pokud se předpokládá nutnost dojíždět na vyšší vzdálenost pouze z tohoto důvodu. Rovněž je upozorněn na důslednou ochranu bezpečnostní karty. V případě zájmu je možno z příplatek nechat vyrobit duplikát této karty pro případ ztráty, avšak za následky případného zneužití ztracené karty neneseme žádnou zodpovědnost.