Aktivace transpondéru vozidlového klíče

Přibližně od roku 1993 se začala postupně vozidla vybavovat moduly imobilizéru. Jedná se o bezpečnostní systém, který doplňuje základní bezpečnostní prvek – mechanický autoklíč – o elektronické jištění proti krádeži nebo zneužití vozidla neoprávněnou osobou. Tento systém funguje tak, že elektronika imobilizéru ve vozidle podmiňuje start a následný chod motoru na základě verifikace elektronického modulu odborně zvaného transpondér umístěného v pouzdře autoklíče. Verifikace probíhá následovně (u KEYLESS klíčů je postup mírně odlišný):

–  Při otočení klíčem do pohotovostní polohy, kdy se rozsvítí kontrolky, se spustí obousměrná komunikace mezi modulem imobilizéru auta a modulem transpondéru klíče pomocí bezdrátového elektromagnetického spojení (elektromagnetické pole mezi cívkami).
– Pokud je transpondér kladně ověřen, jednotka imobilizéru povolí chod motoru a tím pádem i plnou funkčnost vozidla.
– Během následného provozu vozidla až do vypnutí z bezpečnostních důvodů imobilizér s transpondérem nekomunikuje a nijak nezasahuje do provozu motoru.
– U vybraných vozidel při aktivaci modulu dálkového ovládání do stavu ZAMKNOUT ověřuje imobilizér přítomnost transpondéru a tím pádem klíče ve spínačce. Pokud zjistí jeho přítomnost v zámku spínačky, neumožní dálkově uzamknout dveře.

Při výrobě nového vozidlového klíče s transpondérem se používají 2 základní metody, při kterých se nový transpondér aktivuje pro dané vozidlo. První je postup načtení transpondéru do registru modulu imobilizéru pomocí vhodného diagnostického nástroje připojeného na servisní zásuvku vozidla. Určené elektronické části vozidla se uvedou do speciálního servisního módu, ve kterém vozidlo načte nový klíč a údaje o něm zapíše do registru imobilizéru. Druhá metoda je klonovací (tuto používají především alternativní výrobci autoklíčů – zámečníci, neautorizované servisní dílny a jiné), při které je nezbytná přítomnost stávajícího klíče a obvykle i vozidla. Na novém klíči je umístěn speciální klonovací transpondér, do kterého jsou pomocí sofistikovaného zařízení zapsána data načtená z původního klíče a – v případě systému CRYPTO – také data získaná z bezdrátové komunikace originálního klíče s imobilizérem. Transpondér nového klíče komunikuje zcela shodným způsobem jako transpondér původního klíče, chová se jako klon a pro vozidlo je tak nerozeznatelný od původního.