Novinky

POTÍŽE SE STARTOVÁNÍM VOZIDLA

Důvodem k napsání tohoto článku jsou časté dotazy nebo požadavky našich klientů na vyřešení problému se startováním, které podle jejich názorů způsobuje autoklíč vozidla vybaveného elektronickým imobilizérem. Článek neřeší klíče s funkcí KEYLESS (pro vozidla vybavená START/STOP tlačítkem, kdy při startování může klíč být např. v kapse kalhot). Obvykle pak požadují nové přizpůsobení transpondéru (čipu nebo také nesprávně řečeno imobilizéru) ve vozidlovém klíči v domnění, že uvedené potíže se tímto vyřeší. Většinou tento požadavek formulují jako „nakódování klíče" či „nahrání imobilizéru" a nezřídka používají jako argument výpis z registru závad. Bohužel to tak jednoduché rozhodně není. Závady vypsané do registru závad generují procesory jednotlivých modulů vozidla napojených na centrální rozvod CAN-BUS - tedy jakási digitální linka - pomocí které komunikuje např. servisní diagnostický nástroj připojený prostřednictvím servisní zásuvky OBD II se všemi zmíněnými moduly. Probíhá zde obousměrná komunikace (stav koncových čidel, naměřené parametry měřidel, nastavení různých hodnot a také čtení či mazání zjištěných stavů indikujících závadu). V případě imobilizéru je však diagnostika možných závad na tomto modulu značně omezena a to z důvodu, že celá elektrická trasa od převodníku A/D v imobilizéru přes konektory, kabeláže, čtecí (elektromagnetickou) cívku na straně vozidla, elektromagnetickou cívku na straně autoklíče a část elektroniky transpondéru je v analogové technologii. Z toho vyplývá, že detekci závad lze provádět výhradně u převodníku A/D imobilizéru pomocí měření a vyhodnocování dostupných elektrických parametrů, což je pro přesné určení příčiny závady na základě výpisu z registru zoufale málo.
Jak tedy identifikovat možnou příčinu problému, který neumožňuje imobilizéru povolit start motoru? Následující postupy jsou seřazeny podle časové a finanční náročnosti od nejmenších:

 1. VYLOUČENÍ IMOBILIZÉRU

  Pokud s jistotou motor přestal fungovat nejméně 5 vteřin po nastartování nebo kdykoliv později (i během jízdy) až do jeho vypnutí otočením klíče, je vyloučeno, aby problém byl v tom, že imobilizér přestal akceptovat klíč ve spínačce jako oprávněný. Z bezpečnostních důvodů žádné vozidlo netestuje přítomnost klíče 2 vteřiny po nastartování a kdykoliv později až do doby, kdy je klíč vypnut. Některé značky jako např. Fiat v určité ročníkové řadě testuje po vypnutí klíč, zda nezůstal ve spínací skříňce zapomenut během opuštění vozidla.

 2. ČASOVÁ OSA TRVÁNÍ ZÁVADY
  Dále je důležité vědět, jak se závada projevuje v časové ose. Pokud bez zjevné příčiny závada mizí a zase se opakuje, je zcela zbytečné zkoušet opětovně autoklíč s původním transpondérem přizpůsobovat k imobilizéru. Dříve zapsaná data v paměti transpondéru klíče nebo i imobilizéru vozidla mohou zmizet či poškodit, ale nemohou se sama od sebe obnovit do původního stavu.

 3. ANALÝZA POMOCÍ VÍCE AUTOKLÍČŮ
  Máte i rezervní autoklíč(e) s transpondérem? Jestliže všechny autoklíče dříve fungovaly a náhle všechny přestaly startovat, je prakticky zbytečné u nich hledat problém. Dá se s jistotou vyloučit, že 2 nebo více klíčů se náhle ve stejnou dobu pokazily. Pokud problém se startováním není trvalý (vznikne a po čase zase přestane a to se opakuje), je ideální vozit všechny klíče s sebou, pravidelně je střídat a vyhodnocovat, které klíče a jak často „zlobí". Tyto informace jsou později velmi užitečné pro analýzu předpokládané závady. Je však třeba dbát na pravidlo, že při startování nesmí být náhradní autoklíč(e) na jednom svazku s autoklíčem, se kterým se právě startuje!

 4. KOMUNIKACE TRANSPONDÉRU AUTOKLÍČE S TESTOVACÍM ZAŘÍZENÍM
  Můžete si nechat ověřit např. u zámečníka, který nabízí výrobu autoklíčů, zda transpondér klíče komunikuje. K tomu slouží testovací funkce speciálního zařízení sloužícího k výrobě kopií či klonů autoklíčů. Zámečník tak může zjistit, zda klíč „odpovídá" na signál zařízení a příp. i ověří dostatečnou energii signálu generovaného klíčem.

 5. DETEKCE VÝMĚNY DAT MEZI CÍVKOU IMOBILIZÉRU A CÍVKOU TRANSPONDÉRU
  Pomocí speciálních nástrojů lze rovněž identifikovat elektromagnetickou komunikaci mezi imobilizérem a transpondérem. Klient si dokonce může sám ověřit pomocí jednoduchého přípravku, zda imobilizér komunikuje s klíčem. Obsluha je velmi jednoduchá, ověření trvá pár sekund. Přípravek lze u nás zapůjčit oproti zaplacení vratné kauce. Samotné zapůjčení je zdarma, výši vratné kauce Vám sdělí technik na provozovně. Postupem dle tohoto bodu lze vyloučit některé možné závady.

 6. OVĚŘENÍ STAVU KONEKTORU ČTECÍ CÍVKY IMOBILIZÉRU
  Čtecí cívka je součástí imobilizéru vozidla. Lze ji najít namontovanou v části vozidla v bezprostřední blízkosti autoklíče či startovací karty (ve spínací skříňce, slotu pro karty nebo plastové konce klíčů, apod.). Slouží pro přenos digitálních dat namodulovaných na analogový signál, který se v cívce změní na elektromagnetický signál. Cívka je napojena kabelem k elektronice imobilizéru, která může být součástí panelu s kontrolkami nebo jiného modulu podle značky a typu vozidla. Konektor kabelu může být špatně zasunut nebo může dojít při demontáži a následné montáži k poškození propojovacích pinů.

 7. VÝMĚNA ČTECÍ CÍVKY
  Jedná se o poměrně křehkou součástku, která může časem změnit své elektromagnetické vlastnosti tak, že znemožní bezztrátový přenos dat. Pokud dojde k přerušení vinutí cívky či zkratu „na tvrdo", dá se tato závada lehce zjistit pomocí měřiče impedance nebo indukčnosti. Tato závada je rovněž identifikovatelná diagnostickou analýzou a následně zapsána do registru závad vozidla. V případě mezizávitového zkratu je měření impedance nebo indukčnosti cívky prakticky bezvýznamné. V tomto případě je možné ověření pouze výměnou čtecí cívky za novou (nikoliv použitou!) s rizikem, že výměna nemusí přinést pozitivní výsledek.

 8. VYHODNOCENÍ VZDÁLENOSTI ČTECÍ CÍVKY A TRANSPONDÉRU
  Vzdálenost mezi čtecí cívkou imobilizéru a cívkou transpondéru může být u některých značek a modelových řad (např. FIAT) kritická natolik, že i velmi malé snížení síly signálu z jakékoliv příčiny může způsobit ztrátu výměny dat. Těmi mohou být např. změna polohy cívky transpondéru v autoklíči (mohl se uvolnit z pouzdra), výroba kopie či klonu nového autoklíče s transpondérem se slabším zpětným signálem, prasknutí feritového jádra cívky transpondéru a také mezizávitový zkrat cívky. Zkusit přiblížit cívku transpondéru k cívce imobilizéru, kdy se výrazně zvýší síla signálu, bych doporučil svěřit zkušenému automechanikovi, který ví, jak na to.

 9. OBNOVENÍ DAT V IMOBILIZÉRU A TRANSPONDÉRU
  Opětovné načtení dat procesem přizpůsobení klíče s původním (funkčním) nebo novým transpondérem, jak již bylo na začátku uvedeno, sice může zprovoznit vozidlo, ale příčinu závady téměř jistě nevyloučí a ta se může kdykoliv opakovat. Zdůrazňuji však slovo „může zprovoznit"! Pro úspěšné zvládnutí procesu přizpůsobení klíče je důležitou podmínkou plně funkční elektronická část vozidla od čtecí cívky imobilizéru až k digitální části imobilizéru, dále musí být funkční a bez závad datové spojení mezi imobilizérem a řídící jednotkou motoru, a nakonec samozřejmě i autoklíč. Pokud jakákoliv část zmíněné trasy nebude spolehlivě fungovat, může být proces přizpůsobení autoklíče zmařen na samém konci celého procesu. Rovněž může dojít k úplnému smazání všech identifikátorů zapsaných klíčů a vozidlo se dostane do stejné situace jako byste ztratili poslední klíč. A diagnostika provádějící přizpůsobení klíče není schopna předem jakýkoliv problém na uvedené trase odhalit. U naprosté většiny vozidel a jejich modelových řad je jediným úkolem speciální diagnostiky nastavit vozidlo do režimu učení klíčů. Vlastní proces zapsání dat do paměti imobilizéru si provádí vozidlo samo na základě uvedeného počtu klíčů a technik ani diagnostika nemohou tento proces nijak ovlivnit či kontrolovat. Jak dopadl celý proces se technik doví až ověřením funkčnosti přizpůsobených klíčů.

 10. ZÁVADA V ELEKTRONICE TRANSPONDÉRU
  Když už jsou všechny dříve uvedené možnosti vyčerpány nebo vyloučeny, zbývá pak náročná a složitá práce najít problém přímo v elektronice imobilizéru nebo elektronice motoru za použití informací z registru závad nebo hledat „mistrně zašitou" závadu tam, kde byla předtím vyloučena.
  Naše firma Vám nabízí (kromě demontážních a montážních zásahů na vozidle, k jejichž provedení nemáme nezbytné prostory chráněné proti povětrnostním vlivům) vybrané nástroje pro analýzu a úkony dle výše popsaných postupů. Jelikož se snažíme neustále zdokonalovat a doplňovat naše znalosti a vybavení v této specifické oblasti elektroniky vozidla, doporučujeme Vám, abyste se v případě zájmu informovali o aktuální nabídce.

07.09.2023 Miroslav Twardzik

Top