Specifikace vybraných služeb

Upozorňujeme vážené zákazníky na specifické podmínky některých následně uvedených služeb. Doporučujeme Vám, aby jste se s těmito specifikacemi seznámili a díky tomu se mohli snáze rozhodovat, zda a jaký typ služby si u nás objednáte:

1) Výměny baterií, výměny poškozených obalů a opravy elektroniky dálkového ovládání autoklíčů.


Při uvedených úkonech je často nezbytné vyjmout napájecí baterii z dálkového ovládání na dobu nezbytnou pro provedení sjednané činnosti. Tím může dojít u některých dálkových ovládání s plovoucím kódem k dočasné ztrátě synchronizace a tím k dočasné situaci, kdy vozidlo na stisknutí tlačítek ovladače nereaguje. Upozorňujeme na skutečnost, že dočasná ztráta synchronizace reálně hrozí některým vozidlům a modelovým řadám bez možnosti je konkrétně specifikovat (viz. odkaz výše, kde je problematika podrobně vysvětlena) a to i při veškeré možné vynaložené péči a snaze z naší strany. Jelikož nemáme a jako zámečnická firma ani nemůžeme získat status autorizovaného zastoupení jakékoliv značky, máme jen omezené možnosti, jak synchronizaci obnovit, podle univerzálních servisních příruček. Proto důrazně doporučujeme před objednáním jakékoliv činnosti na dálkovém ovládání u nás – ověřte si v návodu k obsluze vozidla (obvykle článek popisující funkce autoklíče), zda je k dispozici návod popisující obnovení funkce dálkového ovládání nebo si tyto informace zjistěte u autorizovaného servisu. Dále doporučujeme, aby jste si před předáním autoklíče zabezpečili jiný náhradní způsob otevření vozidla tj. ověřením funkce mechanického zámku, náhradním ovladačem nebo dočasně ponechaným nezamčeným vozidlem. Zámečnictví Twardzik se zříká jakékoliv odpovědnosti za nedodržení výše uvedených doporučení! Jestliže tento bod podmínek není pro Vás srozumitelný nebo jej neakceptujete, prosím, v takovém případě se raději obraťte na autorizovaný servis, který má garantovanou komplexní podporu od výrobce.

2) Výroba autoklíčů vybavených transpondérem (aktivujícím imobilizér vozidla).


Zámečnictví Twardzik garantuje funkčnost transpondéru po dobu sjednané záruční doby. Zákazník je povinen dle Občanského zákoníku zkontrolovat očekávané vlastnosti nového autoklíče tj. mimo jiné i aktivaci imobilizéru vozidla transpondérem a to bez zbytečného prodlení. Pokud kdykoliv později dojde ke ztrátě funkce aktivace imobilizéru zhotoveným klíčem a při kontrole na speciálním zařízení se ověří nezávadná činnost transpondéru bez ztráty dat včetně kontroly citlivosti obousměrné komunikace mezi transpondérem a imobilizérem, odmítá Zámečnictví Twardzik nést za ztrátu aktivace zodpovědnost. Ztráta funkce aktivace v takových případech nemůže být způsobena vadou dodaných komponentů nebo nevhodným postupem při aktivaci transpondéru autoklíče k imobilizéru vozidla. V takovém případě je závada jednoznačně lokalizována na vozidle, za kterou nemůžeme nést zodpovědnost. Jestliže tento bod podmínek není pro Vás srozumitelný nebo jej neakceptujete, prosím, v takovém případě se raději obraťte na autorizovaný servis, který má garantovanou komplexní podporu od výrobce.

3) Frézování klíčů, opravy a výroba cylindrických vložek zn. FAB


Během častého používání klíčů v cylindrické vložce – zejména pak ve dveřích s četným provozem např. vchody paneláků – dochází k postupnému obrušování stavítek vložky, u nchž tak dochází k postupné změně jejich délek. Tyto změny jsou výrazně urychlovány použitím několikanásobných kopií klíčů (z originálního klíče se vytvoří kopie, z ní další kopie atd), které jsou proti originálním klíčům již výrazně nepřesné. Uživatelé pak začínají mít velký problém s otáčením klíče ve vložce. Pokud se taková vložka nechá opravit, obvykle se v ní vymění opotřebovaná stavítka za nová, jejichž rozměry odpovídají výrobním specifikacím. Jenže pak takto repasovaná vložky už vůbec nemusí vyhovovat původním klíčům, zejména pak několikanásobným kopiím. Mnohdy je pak nutné vyrobit větší množství nových klíčů pro uživatele, jejichž původní klíče se zasekávají či vůbec nejdou otáčet v repasované vložce. Doporučujeme tedy vždy ponechat alespoň 1 původní originální klíč v záloze, který bude sloužit pouze pro kopírování za účelem výroby náhradních klíčů. Jestliže již dojde k poškození vložky a bude na ni provedena repase, doporučujeme vyzvat všechny uživatele k neprodlenému odzkoušení všech klíčů. Podle výsledku zkoušek se pak mohou nechat na základě přesného kliče vyfrézovat výchozí kopie. Přesným klíčem je buď klíč předložený zákazníkem, pokud jeho rozměry odpovídají výrobním specifikacím nebo se pro repasi vyfrézuje přesný klíč odpovídající specifikaci vložky a ten se poté předá zákazníkovi.

Top