Služby

Elektronické čipy

 V dnešní moderní době jsou velmi rozšířené elektronické čipy zajišťující identifikaci oprávněného uživatele pro vstup do chráněného prostoru nebo pro obsluhu vyhrazeného zařízení. Čipy fungují buď na principu kontaktní výměny dat (nosič čipu se musí pomocí elektricky vodivých kontaktů na krátkou dobu propojit se čtecím zařízením identifikátoru) nebo bezkontaktní elektromagnetické (stačí pouhé přiblížení čipu ke čtecímu zařízení, k výměně dat dojde prostřednictvím elektromagnetického pole). K vysoké spolehlivosti identifikace přispívá skutečnost, že u obou principů nepotřebuje čip vlastní napájení pomocí baterií, ale vystačí si s energií získanou přenosem dat z čtecího zařízení. Nové funkční čipy k identifikátoru (např. elektronický vrátný nebo jiný identifikační systém) lze získat v zásadě 2 obecnými způsoby:

  1. Zakoupení standartního čipu kompatibilního s původními a jeho načtení do identifikátoru dle stanovených postupů (použitím tzv. „MASTER" čipu, napojením na PC přes rozhraní, zadáním speciálního kódu na klávesnici apod.).
  2. Vytvořením „klonu" z funkčního čipu bez potřeby daný čip následně načítat do identifikátoru.
    U nás se zabýváme vytvářením klonů u nejužívanějších typů idnetifikátorů podle technologie přenosu:
  • kontaktní technologie DALLAS
  • bezkontaktní technologie RFID 125kHz
  • bezkontaktní technologie MIFARE 12,5MHz

Funguje to tak, že zákazník si přinese čip, jehož identifikaci si přeje zkopírovat na nový. To provedeme za pár vteřin. Výjimku tvoří poměrně málo rozšířený systém MIFARE, v tomto případě je nutné výrobu klonu předem objednat.
V některých případech není možné klon vytvořit anebo vytvořený klon na identifikátoru bez zjevné příčiny nefunguje, i když klonovací čip je v pořádku a na zkušebním zařízení, které máme k dispozici, funguje bez potíží. Jestliže nezabere ani vyzkoušení jiného čipu nebo zákazník nemá zájem, vrátíme mu peníze, pokud klonový čip vrátí v původním nepoškozeném stavu. V takovém případě nezbývá jiná možnost než postup dle bodu 1.
Dřív, než „zlomíte nad klonem hůl", ověřte si nejprve následující situace:
Pokud se v blízkosti čtecího zařízení nacházejí současně dva nebo více čipů se stejnou technologií, je pravděpodobné, že identifikátor nerozezná ani jeden z nich.
U kontaktních čipů DALLAS (to jsou ty, co se musí přitlačit do kovové misky čtečky) občas dochází k problémům s drobnými rozměrovými odchylkami dané přirozeným opotřebováním kontaktní misky čtecího zařízení (snižuje se její hloubka). Původní čipy se zabrušují častým používáním na této misce, a tak kopírují hloubku opotřebování. Použitím nového klonu může nastat k situaci, že kontakt okraje čipu již může vyčnívat nad kontakt okraje misky čtecího zařízení a k elektricky vodivému spojení nedojde ani při přitlačení nosiče čipu do misky. Zkuste mírně vybočit čip z osy (jako když létající talíř nedosedne přesně na všechny nohy současně ale vychýlený na stranu se dotkne nejprve jednou nohou na zem), takto vychýlený jej přitlačit do misky a zkusit trochu pootáčet oběma směry. Toto vychýlení může obnovit elektrický kontakt. Pokud tak tomu skutečně nastane, je na zákazníkovi, zda tento nestandartní způsob používání bude akceptovat nebo si nechá vrátit peníze (čipy určené na klonování s jinými rozměry kontaktní plochy, které by se přizpůsobily opotřebované čtecí misce, se totiž nevyrábí).

poradíme si s každým zámkem

Další nabízené služby

Top