Služby

Frézování klíčů

Frézování (neboli řezání) klíče je dokončovací proces, kdy se z polotovaru se stanoveným profilem vytvoří osobní klíč. Aby takový klíč mohl otočit zámkem nebo cylindrickou vložkou, musí mít současně odpovídající tvar a rozměry profilu (aby šel nasunout do otvoru až na doraz) a také vyfrézovaný tvar odpovídající kombinací blokovacích prvků v zámku či vložce. Bez splnění obou podmínek současně zkrátka klíčem neotevřete! A to je úkol pro našeho pracovníka, aby pro Vámi přinesený klíč našel polotovar s odpovídajícím profilem, délkou nože, vybral správný stroj pro frézování požadovaného tvaru a vyfrézoval do nože polotovaru kopii zákazníkova klíče. Většina klíčů s jednodušší technologií frézování se řeže na strojích s přímým kopírováním tvaru originálního klíče. Stroj přenáší tvar původního klíče na frézovací kotouč a ten pak tento tvar vyřezává na polotovaru s určitou nepřesností danou technologickými možnostmi klíče. Některé složitější technologie frézování nelze kopírovat přímo a v těchto případech musí nastoupit digitální technologie známá u obráběcích strojů CNC. Tvar se nejprve naskenuje pomocí laserových nebo elektrických kontaktů do digitální podoby a pomocí nahraných rozměrových dat technologie vybere správné rozměry pro frézování polotovaru. Fréza následně vyfrézuje tvar přesně podle digitální matrice. Výhodou této technologie oproti předchozí je to, že v případě opotřebovaného přineseného klíče se nepřesnosti nepřenáší na polotovar. Pokud je opotřebení v rozlišitelné toleranci, stroj toto opotřebení eliminuje výběrem správných rozměrů frézování, které měl původní originální klíč ještě jako nově pořízený.

poradíme si s každým zámkem

Další nabízené služby

Top