Služby

Montážní a servisní služby

Některé zámečnické produkty jako např. zadlabávací zámky, kování, zavírače dveří a podobné mohou spolehlivě a bezporuchově sloužit pouze tehdy, pokud při jejich instalaci a následném provozu budou důsledně dodrženy provozní podmínky výrobce. Kromě vlastní montáže je důležité i to, jak budou fungovat všechny vzájemně smontované komponenty jako celek. Ukázkovým příkladem jsou například vstupní venkovní dveře panelového domu. Je vcelku zbytečné se snažit seřizovat a nastavovat zavírač dveří (lidově zvaný BRANO), pokud dveře jsou vůči rámu dveří vychýlené mimo svislou osu nebo je rám dveří zdeformován. A pokud precizně nefunguje přivírání dveří pomocí zavírače, nemůže spolehlivě pracovat ani kombinace zadlabávací zámek – elektrický otvírač (jinak zvaný elektrický zámeček). A takových příkladů vzájemné součinnosti jednotlivých dílů zámečnických výrobků je mnoho. Zkušenosti z praxe jednoznačně vypovídají o tom, že problémy s funkčností laicky sestavených zámečnických komponentů na dveřích jdou obvykle na vrub pochybení v některé části montáže nebo nedodržením zásad předepsaného postupu instalace. Ušetřené peníze za odbornou montáž se mohou časem znehodnotit výdaji za opravy, se kterými si uživatel již není schopen svépomocí poradit. Doporučujeme tedy svěřit montáže náročnějších sestav do rukou zkušených zámečníků.

Nabízíme Vám služby týmu zkušených techniků pro montáže, opravy a servis běžně používaných zámečnických produktů: zavírače dveří, zadlabávací zámky, cylindrické vložky, kování, přídavné zámky, kukátka, závěsy dveří, pojistné prvky proti vloupání a jiné. Garantujeme vysokou jakost montáže s ohledem na dlouhodobou spolehlivost funkčnosti s ohledem na možné nepříznivé vlivy a mezní zátěžové namáhání. Nezabýváme se pouze konkrétním montovaným prvkem ale i vlivem okolních již dříve namontovaných prvků na něj (rovněž i vliv montovaného prvku na jiné). Jedině tímto způsobem lze předem eliminovat možné budoucí příčiny poruchy na nejnižší možnou míru. Nehodláme konkurovat přehnaně levným nabídkám montáže jednotných sestav na letácích, ale rozhodně chceme konkurovat kvalitou odvedené práce. Ctíme zásadu, že špatně odvedená práce se časem může vymstít oprávněnou reklamací, která pro nás v důsledku přináší jen finanční ztrátu na uvedené zakázce.

poradíme si s každým zámkem

Další nabízené služby

Top