Systém generálního klíče

Systém generálního klíče (SGHK) tvoří kompletní systém klíče – cylindrické vložky pro objekty s více uživateli a větším počtem uzamykatelných prostor. Cílem SGHK je, aby jednotliví uživatelé daného objektu, kteří mají právo vstupovat do vyššího počtu zajištěných prostorů, nemuseli mít u sebe velké množství klíčů (do každých dveří jeden). Konstrukce cylindrických vložek umožňuje vytvořit takový systém, kdy každý uživatel má jediný klíč, který pasuje do všech dveří, ke kterým má oprávnění vstupu do prostoru za těmito dveřmi.

Naše firma zajišťuje kompletní servis pro SGHK výrobce FAB ASSA ABLOY. V případě zájmu o vytvoření nového systému je postup následující:
1) Zákazník si zvolí dodavatele systému.
2) Po dohodě navštíví dodavatel objekt, který si zákazník přeje vybavit SGHK. Podle pokynů zástupce zákazníka vyplní specifikaci SGHK, kde jsou popsány jednotlivé prostory, technická data vložek do příslušných dveří (rozměry, barva a požadované doplňky), jednotlivé typy klíčů a jejich počty. K jednotlivým typům klíčů uvede označení, ke kterým dveřím mají pasovat. Zákazník pak podpisem stvrdí, že specifikace odpovídá jeho představám.
3) Zákazník uzavře dohodu o dodání systému SGHK s dodavatelem, který následně specifikaci odešle výrobci k posouzení a stanovení ceny.
4) Pokud je zákazník spokojen s cenou, uzavře závaznou smlouvu s dodavatelem na dodání systému SGHK.
5) Hotové vložky a klíče putují přes dodavatele, který je buď namontuje u zákazníka nebo mu je předá.
V případě zájmu o následný servis (výroba klíčů a vložek k již dodanému systému) si zákazník zvolí poskytovatele servisních služeb k danému SGHK – nemusí to být tatáž osoba, která systém dodala:
1) Zákazník si zvolí poskytovatele servisních služeb na SGHK.
2) Poskytovatel zašle výrobci uzavřenou dohodu o poskytování servisu mezi ním a zákazníkem.
3) Výrobce poskytne poskytovateli nezbytné podklady pro zajišťování servisu, což obnáší především seznam vytvořených vložek a klíčů se specifikacemi k jejich výrobě.
4) Nadále se už se všemi požadavky na uvedený systém zákazník obrací na svého poskytovatele.

Pro bližší pochopení, jak navrhnout a vytvořit SGHK, uvádíme následující modelový příklad.

Výrobu SGHK si zadala firma střední velikosti (počet zaměstnanců nad 100) zabývající se výrobou kovových polotovarů pro další zpracování. SGHK je určen k montáži na samostatný objekt firmy rozdělený na 3 hlavní bezpečnostní zóny a to administrativní (modrá), výrobní (oranžová) a externí (bílá). Situaci přibližují následující obrázky:

Administrativní zóna obsahuje kanceláře a prostory pro vedení firmy, administrativní a některé technickohospodářské zaměstnance. Od vnějšího prostoru je oddělena vstupními dveřmi. Další dveře ji oddělují od spojovací chodby napojující se na výrobní halu. Ve spojovací chodbě jsou dveře do šaten, které také plní funkci tlumiče hluku šířícího se z výrobní haly směrem do administrativní zóny. Výrobní zóna zahrnuje výrobní halu se všemi napojenými dílnami, technickými prostory a skladem.Vnější zónu ohraničuje oplocení kolem budovy a jedná se o veškerou zbývající plochu mimo zónu administrativní a výrobní.
Zástupce firmy byl poučen o základních pravidlech pro účelný a ekonomicky výhodný návrh řešení SGHK, tj.:
1) Každý uživatel klíče by měl mít přístup jen do těch prostor, do kterých skutečně alespoň občas vstupuje.
2) Doporučuje se, aby klíče s přístupem na větší počet vložek v žádném případě nebyly přenášeny mimo prostor objektu. Pokud je nutné při příchodu nebo odchodu do/z objektu použít klíč ze systému SGHK, doporučuje se navrhnout klíče služební (pracovní) a klíče privátní.
3) Při návrhu zahrnout do pozdějšího zpracování i tzv. rezervní vložky a to především tam, kde budou mít přístup privátní klíče. V případě ztráty privátního klíče někde na veřejnosti, kdy je velmi nízká šance na jeho nalezení, bude nutné z bezpečnostních důvodů všechny stávající vložky, do kterých klíč pasoval, vyměnit. V takovém případě se velice vyplatí mít již ve výchozím návrhu systému spočítány rezervní vložky, jejichž vlastnosti budou přesně odpovídat těm, které mají nahrazovat. Výrobce je může bez problémů rychle vyrobit a dodat i s klíči. Dodatečně provádět úpravy v již uzavřeném systému SGHK je složité, drahé a mnohdy již i neproveditelné. Proto se může vyplatit tyto náhrady znásobit.
4) Pracovní klíče je vhodné zabezpečit takovým opatřením, aby v případě jeho ztráty v areálu objektu jej bylo možné snadno nalézt (neoddělitelné visačky např. reflexní, elektronické reagující na nějaký specifický podnět, apod.).

S přihlédnutím k uvedeným pravidlům zástupce firmy pak navrhl následující:
* V recepci bude umístěn bezpečnostní sejf, ve kterém budou po dobu nepřítomnosti jejich uživatelů uloženy veškeré služební klíče (mimo těch klíčů, jejichž uživatel má povoleno je ukládat v osobní bezpečnostní schránce v kanceláři).
* Vybraná skupina zaměstnanců a členů vedení firmy bude mít k dispozici kromě pracovního ještě privátní klíč s přístupem omezeným na dveře pro vstup do spojovací chodby směrem k recepci. Při příchodu si privátní klíč vymění za pracovní a při odchodu z firmy vymění pracovní klíč za privátní. Uživatelé, kteří mají povoleno klíč ukládat v osobní bezpečnostní schránce v kanceláři, vlastní privátní klíč s přístupem také do dveří vlastní kanceláře. Zde si vymění klíč privátní za služební a naopak při odchodu z firmy.
* Zvláštní režim bude stanoven pro prostor garáže vozidel. Jelikož platí nařízení, aby uživatel vozidla odjel z firmy bez pracovního klíče, musí jej před odjezdem odevzdat na recepci. V tomto případě garáže sousedí přes zeď s recepcí. Proto bude přes tuto zeď vytvořeno uzavíratelné okénko, aby uživatelé vozidel mohli podle pravidel měnit klíče. Vnější vrata garáží jsou uzavřena elektrickými roletami řízenými dálkovými ovladači ve vozidlech a bezpečnostní službou.
* Celé vedení společnosti, asistentka ředitelů a externě najmutý právník mají zvláštní povolení ukládat služební klíč do osobní bezpečnostní schránky, proto jejich privátní klíč má přístup zvenku až do vlastní kanceláře.
* Zbývající uživatelé administrativní zóny a vybraní zaměstnanci pracující ve výrobní zóně mají k dispozici privátní klíč umožňující přístup k recepci.
* Další zaměstnanci, kteří nevlastní privátní klíč ale mají oprávnění nosit vlastní pracovní klíč, si jej vyzvednou při příchodu na pracoviště u svého mistra. Ten tyto klíče převezmě buď od kolegy končícího v práci nebo na recepci a dočasně je ukládá do bezpečnostního sejfu umístěného ve výrobní hale. Po ukončení činnosti ve výrobní hale v noci však všechny pracovní klíče musí být odevzdány na recepci.
* Zbývající zaměstnanci, kteří nemají k dispozici vlastní klíč jak privátní tak i pracovní, mají možnost si u mistra dle potřeby zapůjčit některý z pěti klíčů s přístupem do stanovených prostorů výrobní zóny nebo do administrativní zóny za účelem návštěvy některé kanceláře.
* Všichni zaměstnanci, kteří nevlastní privátní klíč, vstupují do objektu přes nákladní vrátnici výrobní haly, která je trvale střežena členem ochranné služby. V rámci svých pracovních aktivit mají volný přístup bez použití klíče na pracoviště a do šaten, kde je k dispozici sociální zařízení, umývárna, stoly a šatní skříně (uzamykání skříní není zahrnuto v tomto systému SGHK, jedná se o soukromý prostor). Z těchto důvodů dveře mezi výrobní halou a spojovací chodbou s šatnami nejsou opatřeny zámky.
* Všechny pracovní klíče budou opatřeny reflexní páskou nebo obdobným výrazným prvkem z důvodu jejich snadné viditelnosti pro případ ztráty na pracovišti.
* Cylindrické vložky, které jsou ovladatelné privátními klíči, budou mít  připraveny tzv. vypočtenou náhradu – rezervní vložku pro případ ztráty některého z privátních klíčů.

Tento modelový příklad podrobně a z mnoha bezpečnostních aspektů charakterizuje, jak náročná je příprava návrhu na systém SGHK tak, aby v praxi optimálně a k plné spokojenosti sloužil všem uživatelům klíčů. Je nutné zohlednit všechny možné situace v rámci běžných činností. Výhodné je před uzavřením návrhu jej nechat prostudovat a zpřipomínkovat všemi dotčenými osobami. Jakmile je návrh uzavřen a výrobce jej převezme ke spočítání, pak už jsou dodatečné korekce návrhu těžko proveditelné a nákladné. V některých případech dokonce už nelze tyto korekce provést bez kompletní změny systému SGHK za jiný.
Při porovnání s jinými systémy zabezpečení prostor proti neoprávněnému vstupu (např. elektromagnetické otvírače řízené kontaktními či bezkontaktními čipy) je nutné přiznat, že z hlediska variability a nákladů na případné změny na celé čáře vyhrávají elektronické systémy. Tyto systémy však vyžadují značné vstupní náklady a obvykle i výrazné zásahy do stavby. Navíc elektromagnetické otvírače nemohou splňovat bezpečnostní minima pro zajištění bezpečnostně rizikových prostor zejména pro účely pojišťoven. Tuto podmínku mohou splnit elektronické cylindrické vložky nebo elektronické zámky (neplést si s otvírači – otvírač je zařízení, které se montuje do rámu proti dveřím, zámek se zase montuje přímo do zádlabu dveří), které jsou schopny elektronicky i uzamykat spodní střelkou. Tyto vložky i zámky jsou však velmi drahé a nákladná je i jejich montáž.