Služby

Systém generálního klíče

Systém generálního klíče (SGHK) tvoří kompletní systém klíče – cylindrické vložky pro objekty s více uživateli a větším počtem uzamykatelných prostor. Cílem SGHK je, aby jednotliví uživatelé daného objektu, kteří mají právo vstupovat do vyššího počtu zajištěných prostorů, nemuseli mít u sebe velké množství klíčů (do každých dveří jeden). Konstrukce cylindrických vložek umožňuje vytvořit takový systém, kdy každý uživatel má jediný klíč, který pasuje do všech dveří, ke kterým má oprávnění vstupu do prostoru za těmito dveřmi.

Naše firma zajišťuje kompletní servis pro SGHK výrobce FAB ASSA ABLOY. V případě zájmu o vytvoření nového systému je postup následující:

1) Zákazník si zvolí dodavatele systému.
2) Po dohodě navštíví dodavatel objekt, který si zákazník přeje vybavit SGHK. Podle pokynů zástupce zákazníka vyplní specifikaci SGHK, kde jsou popsány jednotlivé prostory, technická data vložek do příslušných dveří (rozměry, barva a požadované doplňky), jednotlivé typy klíčů a jejich počty. K jednotlivým typům klíčů uvede označení, ke kterým dveřím mají pasovat. Zákazník pak podpisem stvrdí, že specifikace odpovídá jeho představám.
3) Zákazník uzavře dohodu o dodání systému SGHK s dodavatelem, který následně specifikaci odešle výrobci k posouzení a stanovení ceny.
4) Pokud je zákazník spokojen s cenou, uzavře závaznou smlouvu s dodavatelem na dodání systému SGHK.
5) Hotové vložky a klíče putují přes dodavatele, který je buď namontuje u zákazníka nebo mu je předá.
V případě zájmu o následný servis (výroba klíčů a vložek k již dodanému systému) si zákazník zvolí poskytovatele servisních služeb k danému SGHK – nemusí to být tatáž osoba, která systém dodala:
1) Zákazník si zvolí poskytovatele servisních služeb na SGHK.
2) Poskytovatel zašle výrobci uzavřenou dohodu o poskytování servisu mezi ním a zákazníkem.
3) Výrobce poskytne poskytovateli nezbytné podklady pro zajišťování servisu, což obnáší především seznam vytvořených vložek a klíčů se specifikacemi k jejich výrobě.
4) Nadále se už se všemi požadavky na uvedený systém zákazník obrací na svého poskytovatele.

Při porovnání s jinými systémy zabezpečení prostor proti neoprávněnému vstupu (např. elektromagnetické otvírače řízené kontaktními či bezkontaktními čipy) je nutné přiznat, že z hlediska variability a nákladů na případné změny na celé čáře vyhrávají elektronické systémy. Tyto systémy však vyžadují značné vstupní náklady a obvykle i výrazné zásahy do stavby. Navíc elektromagnetické otvírače nemohou splňovat bezpečnostní minima pro zajištění bezpečnostně rizikových prostor zejména pro účely pojišťoven. Tuto podmínku mohou splnit elektronické cylindrické vložky nebo elektrické zámky. Tyto vložky i zámky jsou však velmi drahé a nákladná je i jejich montáž.

poradíme si s každým zámkem

Další nabízené služby

Top